Tai buvo pirmoji knygelė, kurią bežiūrint ir beskaitant vaikų klausimai biro kaip žirniai iš atrišto maišo. Baksnodami pirštukais, vienas per kitą klausinėjo: 

– Mama, kas čia?

– Tėti, greičiau skaityk šito pavadinimą!

– Mama, o gal čia šitas Gigantozauras?

– O koks čia dinozauras?

– Tėti, o kokių dar būna dinozaurų?

Taip pat didelio dėmesio sulaukė knygos viršelio aplankalas, kuris buvo tuoj pat nuvilktas ir, tarsi žemėlapis, ištyrinėtas. Vėjūnė, išlanksčiusi ir apvertusi viršelio aplankalą, su džiaugsmu sušuko: „Mama, žiūrėk! Čia dinozauro plakatas!!!“

Emocijoms nurimus, dukrelė pašnibždėjo man i ausį: „Mama, aš kažkur mačiau šitą knygelę ir labai jos norėjau! Ačiū!“

Mama Neringa