Apie...

Vaikystėje labai mėgau pasakas, svajojau užaugusi būti jauniausia karaliaus dukra, nes pasakose karalaičių gyvenimas įdomus, jos patiria daug nuotykių. Augdama supratau, kad fantazijų pasaulyje ne karališka kilmė yra svarbiausia, ir pati pradėjau kurti istorijas. Praktikuojuosi beveik kas vakarą migdydama sūnų – turiu papasakoti jam ką tik sugalvotą pasaką tam tikra tema.

 Knygos